Towary wyłączone z eksportu

Nie wysyłamy następujących towarów:

 • Napoje alkoholowe;
 • Skóry zwierząt (niedomowych);
 • Towary o szczególnej wartości (np. dzieła sztuki, antyki, kamienie
 • Szlachetne, złoto i srebro);
 • Towary/materiały niebezpieczne;
 • Broń palna
 • Futra;
 • Kość słoniowa i produkty z kości słoniowej;
 • Żywe zwierzęta;
 • Gotówka oraz przedmioty zbywalne;
 • Towary łatwo psujące się;
 • Rzeczy osobiste (z wyjątkiem wysyłek do USA);
 • Rośliny
 • Materiały pornograficzne;
 • Nasiona
 • Znaczki pocztowe o wysokiej wartości;
 • Tytoń i wyroby tytoniowe;
 • Bagaż pozostawiony bez opieki.

 

W niektórych krajach jest więcej artykułów zabronionych lub podlegających ograniczeniom wysyłki. Zapewnienie zgodności z regulacjami rządowymi i prawem obowiązującym w każdym kraju należy do obowiązków nadawcy. Zaleca się, aby nadawcy zapoznali się z listą towarów wyłączonych z importu w każdym kraju.

Kurier zastrzega sobie prawo do odmowy lub wstrzymania transportu każdej paczki, która nie zawiera szczegółowych danych kontaktowych nadawcy i odbiorcy oraz towarów, których transport uważamy za niewykonalny lub które nie są właściwie opisane, sklasyfikowane lub zapakowane i oznaczone w sposób odpowiedni dla transportu i opatrzone niezbędną dokumentacją.

Kurier nie przetransportuje żadnych towarów zabronionych przez prawo lub regulacje urzędów federalnych, stanowych lub lokalnych w krajach pochodzenia i przeznaczenia, lub które mogą naruszać odpowiednie przepisy eksportowe, importowe i inne albo zagrażać bezpieczeństwu naszych pracowników, agentów i kontrahentów lub środkom transportu, albo które - naszym zdaniem - brudzą, plamią lub w inny sposób niszczą inne towary lub sprzęt, albo których transport nie jest uzasadniony ekonomicznie lub operacyjnie.

Jeżeli nie jesteś Pewny, czy zawartość Twojej paczki należy do towarów zakazanych, skontaktuj się z nami. Chętnie doradzimy lub zapytamy kuriera.